قطری2

ویزا قطری

مدارک لازم جهت اخذ ویزای قطر:

 • اصل پاسپورت
 • مبلغ مورد نظر

برای اطلاعات بیشتر با دفتر تماس حاصل فرمایید.

عمان

ویزا عمان

مدارک لازم جهت اخذ ویزا عمان:

 • اسکن رنگی پاسپورت
 • عکس 4*3(پشت زمینه ابی)
 • ضمانت بانکی

برای اطلاعات بیشتر با دفتر تماس حاصل فرمایید.

چین.2

ویزا چین

مدارک لازم جهت اخذ ویزای چین:

 • اصل پاسپورت
 • دو قطعه عکس 4*6
 • تمکن مالی(با حداقل موجودی 10 میلیون)

برای اطلاعات بیشتر با دفتر تماس حاصل فرمایید.

ترکمنستان.1

ویزا ترکمنستان

مدارک لازم جهت اخذ ویزای ترکمنستان:

 • اصل پاسپورت
 • دوقطعه عکس 4*6

برای اطلاعات بیشتر با دفتر تماس حاصل فرمایید.

تایلند1

ویزا تایلند

مدارک لازم جهت اخذ ویزای تایلند:

 • اصل پاسپورت
 • کپی شناسنامه
 • کپی کارت ملی
 • دو قطعه عکس 4*6
 • اصل بلیط هواپیما
 • مشخصات فردی
 • تاییدی هتل

برای اطلاعات بیشتر با دفتر حاصل فرمایید.

اذربایجان.1

ویزا اذربایجان

مدارک لازم جهت اخذ ویزای آذربایجان:

 • اصل پاسپورت
 • یک قطعه عکس

برای اطلاعات بیشتر با دفتر تماس حاصل فرمایید.

DUBAI1

ویزا امارات:

مدارک لازم جهت اخذ ویزای امارات:

 • اسکن رنگی پاسپورت

جهت اطلاع بیشتر با دفتر تماس فرمایید.

ادونزی

ویزا اندونزی

مدارک لازم جهت اخذ ویزا اندونزی:

 • اصل پاسپورت
 • کپی شناسنامه
 • کپی کارت ملی
 • دو قطعه عکس 4*3

برای اطلاعات بیشتر با دفتر تماس فرمایید.