کولالامپور

کوالالامپور

 • 7شب
 • پرواز  ایر اسیا
 • شروع قیمت از :1,620,0002

برای اطلاعات بیشتر با دفتر تماس فرمایید.

 

سنگاپور

کوالالامپور +سنگاپور

 • 7شب
 • پرواز ماهان ایر
 • شروع قیمت از :2,795,000

برای اطلاعات بیشتر با دفتر تماس فرمایید.

پنانگ

کوالالامپور+پنانگ

 • 7شب
 • پرواز ایراسیا
 • شروع قیمت از :2,050,000

برای اطلاعات بیشتر با دفتر تماس فرمایید.

koalaa

کوالالامپور+بالی

 • 7شب
 • پرواز ماهان
 • شروع قیمت از 3,490,000

برای اطلاعات بیشتر با دفتر تماس فرمایید.

photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۴_۱۸-۲۲-۲۵

کوالالامپور + پنانگ

 • 7شب و 8روز
 • پرواز قطری
 • قیمت:3,100,000

برای اطلاعات بیشتر با دفتر تماس فرمایید.