d8

تور  مالزی+سنگاپور

 • 7شب
 • پرواز :ایر آسیا
 • شروع قیمت :2,450,000

برای اطلاعات بیشتر با دفتر تماس فرمایید.

d6

تور مالزی

 • 7شب
 • پرواز:ایر آسیا
 • شروع قیمت از:1,670,000

برای اطلاعات بیشتر با دفتر تماس فرمایید.

مالزی

مالزی

 • 7شب
 • پرواز ایر اسیا
 • شروع قیمت از :1,590,000

برای اطلاعات بیشتر با دفتر تماس فرمایید.

photo_2017-10-04_11-23-04

مالزی +سنگاپور

 • 7شب
 • پرواز عمان ایر
 • شروع قیمت از 2/520/000

برای اطلاعات بیشتر با دفتر تماس فرمایید.